Onderzoek Netspar naar de effectiviteit van verschillende vormen van keuzebegeleiding rondom pensionering

Netspar heeft verkennend onderzoek gedaan naar twee nieuwe keuzebegeleidingsvormen die deelnemers inzicht bieden in de gevolgen van hun keuze om eerder, later of op de pensioenrichtdatum met pensioen te gaan. Dit betreft enerzijds de waardeverheldingsmethode (Value Clarification Method) en anderzijds ervaringsverhalen (testimonials). Beide keuzebegeleidingsvormen zijn vergeleken met een tekst met voor- en nadelen van de verschillende keuzealternatieven – vergelijkbaar met teksten die in praktijk worden gebruikt – om daarmee te bepalen of deze methodes effectiever zijn.

Deelnemers die de tekst over voor- en nadelen kregen, voelden zich beter voorbereid op het maken van hun keuze dan deelnemers die een van de twee nieuwe keuzebegeleidingsvormen kregen. De tekst over voor- en nadelen werd verder hoger gewaardeerd en als begrijpelijker beoordeeld door deelnemers dan de Value Clarification Method. Echter is dit in de praktijk nauwelijks relevant vanwege de kleine effectgroottes. Verder is uit het onderzoek gebleken dat deelnemers die één van de twee (nieuwe) keuzebegeleidingsvormen aangeboden kregen, meer geneigd waren om naar extra informatie te zoeken.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 2.328 deelnemers van 55 jaar en ouder van twee Nederlandse pensioenfondsen. De uitkomsten bieden aanknopingspunten voor nader onderzoek en het optimaliseren van beide nieuwe keuzebegeleidingsvormen. Verder is volgens Netspar meer onderzoek nodig naar de inzet van keuzebegeleiding bij andere pensioenkeuzes, zoals deeltijdpensioen. Tot slot roept Netspar pensioenaanbieders op instrumenten voor keuzebegeleiding te onderzoeken om deelnemers aan te sporen tot relevante handelingen en als ondersteuning bij het maken van passende keuzes.  

Bron: Netspar, april 2024.