Oproep financiële sector: maak ons onderdeel van CSDDD

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) heeft als doel bedrijven te verplichten tot het uitvoeren van duurzaamheids-due diligence om mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun waardeketens te voorkomen. De Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken roepen in een brief op om de financiële sector onderdeel te maken van de CSDDD. De afgelopen jaren heeft de financiële sector in Nederland al grote stappen gezet in het terugdringen van mensenrechtenschendingen en het aanpakken van milieuschade door het ondertekenen van verschillende convenanten. De Nederlandse financiële sector is er dan ook van overtuigd een sleutelrol te kunnen spelen op dit vlak. De Europese Raad wil echter individuele lidstaten de keuze geven of zij de financiële sector onder de CSDDD laten vallen. Daardoor zouden niet alleen verschillende regels gaan gelden binnen Europa, maar wordt ook samenwerking tussen beleggers belemmert, waardoor hun impact op de duurzaamheidstrategie van ondernemingen wordt verzwakt.

Bron: Pensioenfederatie, 2 november 2023.