Pensioendebat Wet Toekomst Pensioenen

Woensdag 17 januari 2024 heeft de Tweede Kamer in een nieuwe samenstelling – op verzoek van NSC – een debat gevoerd over de Wet Toekomst Pensioenen (WTP).

De algemene lijn die we daaruit halen is als volgt:

  • De huidige wet is de huidige realiteit; de wet moet worden nageleefd. Dit wordt breed gedragen binnen de Tweede Kamer;
  • Een aantal partijen wil verbeteringen aanbrengen in de wet. Voorstellen die eruit springen zijn een ‘ingroeivariant’ als alternatief voor zogenaamde invaren en een deelnemersreferendum;
  • De minister heeft duidelijk aangegeven niet voornemens te zijn de wet aan te passen. De Tweede Kamer heeft hier zelf voldoende middelen voor in handen (bijvoorbeeld via een initiatiefwetsvoorstel);
  • Wijzigingen in de wet moeten een volledig wetgevingsproces doorlopen. Dat betekent onder meer advies van de Raad van State en behandeling in de Tweede Kamer én Eerste Kamer. Beide Kamers zullen ook moeten instemmen;
  • De gedane voorstellen roepen bij Kamerleden diverse vragen op en zouden nog verder uitgewerkt moeten worden. Geen van de voorstellen kan op dit moment op brede steun rekenen;
  • De eventuele verdere uitwerking en een eventueel wetgevingsproces gaan tijd kosten. Op korte termijn zijn daarom geen majeure wijzigingen te verwachten.

Voorlopige conclusie
Daarmee blijft het voorlopig afwachten wat uit de kabinetsformatie rolt en of vanuit de Kamer initiatief wordt genomen om wijzigingen aan te brengen. De conclusie is daarmee dat we in de tussentijd uitgaan van de huidige wet en op basis daarvan doorgaan met de voorbereidingen op de Wet Toekomst Pensioenen.  

Wilt u meer weten?
Neem gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij Montae & Partners of met Remco Reinders (remco.reinders@montaepartners.nl of 06 – 42 02 77 11).