Pensioenfederatie roept sector op deel te nemen aan Afsprakenstelsel voor delen pensioendata

De Pensioenfederatie heeft samen met een aantal grote pensioenfondsen een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend in het kader van het Afsprakenstelsel Pensioenservices en roept de rest van de pensioensector op zich hierbij aan te sluiten. Het Afsprakenstelsel Pensioenservices beoogt kaders te creëren voor het delen van pensioendata. Door het delen van pensioendata kunnen digitale diensten voor deelnemers laagdrempelig en tegen lage kosten ontwikkeld worden, krijgen deelnemers een beter pensioeninzicht en kunnen zij verstandige pensioenkeuzes maken. In de eerste versie van het Afsprakenstelsel Pensioenservices zijn de kaders voor het delen van data rondom ‘scheiden’ uitgewerkt.

Bron: Pensioenfederatie, 11 december 2023.