Pensioenfederatie blij met deal over CSDDD, maar betreurt afzwakking

Op 15 maart 2024 is in de Europese Raad overeenstemming bereikt over de CSDDD. De CSDDD verplicht bedrijven om duurzaamheids-due diligence uit te voeren om mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun waardeketens te voorkomen. Dit geldt voor grote bedrijven, met meer dan 1000 werknemers en een omzet van € 450 miljoen. Het akkoord moet nu nog door het Europees Parlement worden goedgekeurd. Na die goedkeuring wordt het omgezet in Nederlandse wetgeving.

De Pensioenfederatie verwelkomt de CSDDD, maar is tegelijkertijd teleurgesteld dat de CSDDD gedurende het proces is afgezwakt. Hierdoor vallen minder bedrijven binnen de reikwijdte van de CSDDD dan initieel afgesproken met het Europees Parlement. De Pensioenfederatie had graag gezien dat de CSDDD ook van toepassing zou zijn op beleggers.

Bron: Pensioenfederatie, 15 maart 2024.