Pensioenfederatie: sector goed op koers met implementatie WTP

De Pensioenfederatie heeft in januari een position paper aan de Tweede Kamer gestuurd als input voor het debat op 17 januari 2024 over de stand van zaken met betrekking tot de WTP. De Pensioenfederatie geeft in de position paper aan dat de sector goed op koers ligt met de (voorbereidingen op de) implementatie van de WTP. De Pensioenfederatie benadrukt hierbij het belang van collectiviteit teneinde risico’s te kunnen delen en kosten laag te houden. De Pensioenfederatie benadrukt dat de huidige wet- en regelgeving voldoende waarborgen bevat om de evenwichtigheid van de WTP-transitie te borgen en laat blijken geen voorstander te zijn van een deelnemersreferendum rondom invaren. De Pensioenfederatie roept de politiek tot slot op de pensioensector de komende jaren rust en ruimte te geven om de WTP tijdig te kunnen implementeren.

Bron: Pensioenfederatie, 17 januari 2024.