PensioenPro podcast: waarom bereiken zo weinig jongeren de besturen van pensioenfondsen?

Slechts een derde van de pensioenfondsen voldoet aan de norm dat ten minste één jongere onder de veertig jaar lid is van het bestuur. Tegelijkertijd heeft PensioenLab Academie in de afgelopen twee jaar 24 jongeren opgeleid tot pensioenfondsbestuurder, waarvan er tot nu toe maar drie daadwerkelijk zitting hebben in een pensioenfondsbestuur, twee aspirant-bestuurder zijn en twee wachten op goedkeuring van DNB. In de podcast gaan Anne Vermeulen (PensioenLab), Joris Schut (jongere met SPO A en een stuk SPO B), Petra de Bruijn (fondsbestuurder) en onze collega Peter van Gameren (tevens fondsbestuurder) hierover in gesprek.      

Bron: PensioenPro, 8 februari 2024.