Schuurman: amendement dat fiscale bovenmatigheid pensioenregeling Kappers voorkomt kent juridische tekortkomingen

Volgens Ben Schuurman, voorzitter van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst,  kent het amendement van de Tweede Kamer met betrekking tot de bovenmatige pensioenopbouw bij pensioenfonds Kappers juridische tekortkomingen. Het amendement maakt het mogelijk dat deelnemers in de leeftijdscategorie 18 tot 21 jaar meer pensioen kunnen opbouwen dan de fiscale spelregels nu toestaan, mits de opbouw niet of niet volledig is gekoppeld aan een franchise. Deze uitzondering vervalt overigens op 1 januari 2026, de datum waarop het kappersfonds ingevaren wil zijn. Alhoewel het amendement is geschreven voor de situatie bij pensioenfonds Kappers, kan de brede formulering van het amendement volgens Schuurman precedentwerking hebben. Schuurman voert daarnaast aan dat het amendement de fiscale pensioensystematiek doorkruist, toepassing ervan tot onderscheid naar leeftijd leidt en de huidige doorsneesystematiek in combinatie met de toepassing van het amendement voor jonge deelnemers een scheve verhouding creëert tussen de premie-inleg en de opbouw die daar tegenover staat. Schuurman pleit er dan ook voor om de verlaging van de toetredingsleeftijd naar 18 jaar niet op 1 januari 2024 in te laten gaan, maar op het daadwerkelijke WTP-transitiemoment van een pensioenfonds.

Bron: PensioenPro, 17 november 2023.