Position paper Pensioenfederatie over wetsvoorstel herziening bedrag ineens

Volgens de agenda van de Tweede Kamer vindt binnenkort de plenaire behandeling van het wetsvoorstel herziening bedrag ineens plaats. Vooralsnog staat de plenaire behandeling gepland voor de week van 11 maart 2024. Aangezien de planning in de afgelopen periode echter voortdurend is aangepast, zal moeten blijken wanneer het wetsvoorstel daadwerkelijk in de Tweede Kamer wordt behandeld. Vooruitlopend op de plenaire behandeling heeft de Pensioenfederatie een position paper naar het Parlement gestuurd.        

De position paper bevat twee kernpunten. Ten eerste maakt de Pensioenfederatie zich zorgen over het ontbreken van een adequaat flankerend overheidsbeleid, resulterend in een groot risico voor financieel kwetsbare groepen. Ten tweede pleit de Pensioenfederatie voor een ingangsdatum van het wetsvoorstel dat minimaal 9 maanden na publicatie van de wet in het Staatsblad ligt, om zo tijdige deelnemerscommunicatie te kunnen waarborgen.     

Bron: Pensioenfederatie, 1 maart 2024.