PPI’s klaar voor Wtp-transitie maar werkgevers wachten af

PPI’s zijn al een eind op weg met de Wtp-implementatie. Dat is niet geheel verrassend, omdat PPI’s al veel ervaring hebben met het uitvoeren van pensioenregelingen onder de Wet verbeterde premieregeling. Deze regelingen lijken veel op de flexibele premieregeling zonder collectieve elementen zoals een risicodelingsreserve. PPI’s moeten uiteraard wel aanpassingen doorvoeren in hun administratiesystemen om bijvoorbeeld de vlakke premie en het nieuwe nabestaandenpensioen te kunnen uitvoeren. Diverse PPI’s hebben inmiddels al een implementatieplan ingediend. Uit de beoordeling van deze implementatieplannen door DNB komen geen sector-brede issues naar boven.

Ondanks dat PPI’s al vergevorderd zijn, is het aantal klanten dat volledig is overgestapt naar een nieuwe pensioenregeling met vlakke premie en eventuele compensatie bij een PPI nog relatief beperkt. Het betreft vooral werkgevers die voorheen nog geen pensioenregeling hadden (witte vlek). Veel werkgevers nemen vooralsnog een afwachtende houding aan. De PPI’s zien in het algemeen dat MKB-bedrijven voornamelijk opteren voor toepassing van het overgangsrecht progressieve premie op grond waarvan een bestaande leeftijdsafhankelijke premiestaffel onder voorwaarden kan worden geëerbiedigd. Grootzakelijke klanten lijken vaker te kiezen voor overgang naar een vlakke premie voor alle werknemers.     

Bron: PensioenPro, 14 maart 2024.