Nieuwe V&A’s van het CAP in relatie tot de WTP

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft op 20 november 2023 drie nieuwe Vraag & Antwoorden gepubliceerd met betrekking tot de Wet toekomst pensioenen (WTP). V&A 23-016 geeft een toelichting op het heffingsrecht ten aanzien van partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum als de partner niet in Nederland woont en het pensioen fiscaal gefaciliteerd in Nederland is opgebouwd. V&A 23-017 gaat in op het heffingsrecht ten aanzien van partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum na ingang van de WTP als de partner niet in Nederland woont. V&A 23-018 bevestigt dat de aanwijzing van niet-EU/niet-EER pensioenregelingen niet van rechtswege vervalt als gevolg van de invoering van de WTP.

Bron: Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (Belastingdienst), 20 november 2023.