RJ stelt aanpassingen in Richtlijn 610 ‘Pensioenfondsen’ voor

In verband met de Wet toekomst pensioenen (WTP) stelt de Raad voor de Jaarverslaggeving een aantal aanpassingen voor in Richtlijn 610, dat van toepassing is op pensioenfondsen in Nederland. De aanpassingen hebben betrekking op het verduidelijken van definities, het toevoegen van alinea’s inzake de WTP en de presentatie van de primaire overzichten. Ook zijn toelichtingsbepalingen verduidelijkt. De aanpassingen moeten van kracht worden voor verslagjaren die starten op of na 1 januari 2024. Er kan tot uiterlijk 30 april 2024 worden gereageerd op de voorgestelde aanpassingen, waarna een definitieve versie zal verschijnen van de aangepaste Richtlijn.

Bron: RJ-Net, 1 februari 2024.