Roep om meer transparantie ESG-beoordelaars

Het vertrouwen in ESG-scores (Environmental, Social, Governance) laat te wensen over. Zowel beoordeelde ondernemingen als beleggers hebben kritiek op ESG-beoordelaars. Ondernemingen zijn van mening dat ESG-beoordelaars vaak niet open staan voor kritiek en dialoog over hun beoordelingen. Beleggers ervaren incomplete en inconsistente ESG-data als een belemmering om duurzamer te gaan beleggen. Grote vermogensbeheerders willen niet volledig afhankelijk zijn van externe ESG-beoordelaars en kopen ruwe ESG-data voor hun eigen ESG-beoordelingen op basis van eigen criteria. De EU en toezichthouder ESMA werken inmiddels aan regels voor ESG-beoordelaars en scherpen het toezicht aan. Er is echter geen consensus over ESG-standaardisatie omdat verschillende beleggers en regio’s verschillende prioriteiten hebben. Naast ESG-scores ontstaat meer belangstelling voor impact-scores. Beleggers koppelen hun ambities vaak aan meerdere SDG’s (VN duurzaamheidsdoelen) en willen inzicht in zowel de negatieve als positieve impact van een product.

Bron: PensioenPro, 19 oktober 2023.