ESG-risico’s hoog op de agenda van pensioenfondsbesturen

Vanwege de snelle ontwikkeling van klimaatverandering wordt de noodzaak om ESG-risico’s effectief te beheersen steeds urgenter. Het verlies aan biodiversiteit en veranderende maatschappelijke normen spelen daarbij ook een belangrijke rol. Deze ontwikkelingen brengen financiële en sociale risico’s met zich mee.

DNB heeft in april 2023 een uitvraag gedaan bij 39 pensioenfondsen naar de beheersing van ESG-risico’s. Daarbij is gevraagd naar de voortgang die gemaakt wordt bij de integratie van ESG-risico’s in de kernprocessen van het pensioenfonds (bedrijfsmodel en strategie, governance, risicobeheer, informatievoorziening en de beleggingscyclus). Ook heeft DNB drie on-site onderzoeken uitgevoerd. Uit de onderzoeken blijkt dat een aantal pensioenfondsen al heel ver is in het begrijpen, inzichtelijk maken en beheersen van ESG-risico’s, maar dat veel fondsen nog veel stappen moeten zetten op dit vlak. DNB heeft de resultaten en observaties vastgelegd in een presentatie sectorbeeld beheersing ESG-risico’s 2023.

Bron: DNB, 22 december 2023.