Bestuurslid SVB roept op tot fundamentele vereenvoudiging AOW

Diana Starmans, lid van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), is van mening dat de AOW te complex is geworden en niet meer aansluit bij de huidige tijdsgeest. Als voorbeeld wijst zij erop dat de hoogte van de AOW afhankelijk is van de leefsituatie. In de uitvoering van de AOW heeft de SVB momenteel te maken met 21 verschillende leefvormen. Naast de traditionele categorieën van gehuwden en alleenstaanden, gaat het bijvoorbeeld om mensen met een LAT-relatie, samengestelde gezinnen, echtparen die gescheiden van tafel en bed leven en grootouders die tijdelijk hun kleinkinderen in huis nemen. Een ander voorbeeld dat zij aandraagt is dat het aantal mensen met een ‘internationale component’ snel toeneemt. De controle op deze doelgroep vergt veel capaciteit van de SVB. Starmans verwacht dat met de verdere toename van het aantal AOW-gerechtigden de uitvoering van de AOW op enig moment in het geding komt. Zij pleit dan ook voor een fundamentele vereenvoudiging van de AOW, al realiseert zij zich ook dat hier een fors prijskaartje voor de overheid aan vasthangt.

Bron: PensioenPro, 20 november 2023.