Terugkoppeling sectorbeeld op basis van vierde WTP-monitoringsuitvraag 

De vierde WTP-monitoringsvragenlijst van DNB en de AFM is door 141 pensioenfondsen en 38 kringen van Algemeen Pensioenfondsen (APF-kringen) ingevuld. Uit de ingevulde vragenlijsten komt het algemene beeld naar voren dat:

  • een grote meerderheid (63%) verwacht dat sociale partners/de beroepspensioenvereniging kiest voor de solidaire premieregeling, circa een kwart verwacht dat gekozen wordt voor een flexibele premieregeling en de rest weet het nog niet of verwacht beide contracten;
  • een grote meerderheid (73%) verwacht in te varen. De invaarpiek ligt nog altijd in 2026. De eerste pensioenfondsen/APF-kringen varen volgens huidige planning in 2025 in;
  • nog geen 15% van de pensioenfondsen/APF-kringen verwacht gebruik te gaan maken van het transitie-Ftk;
  • bijna 20% van de pensioenfondsen/APF-kringen denkt te gaan liquideren, waarvan iets meer dan de helft verwacht dat dit vóór de transitiedatum gebeurt.

Bron: DNB, 18 december 2023.