Terugkoppeling WTP-debat in Tweede Kamer

Woensdag 17 januari 2024 heeft de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling op verzoek van NSC een debat gevoerd over de WTP. Uit het debat kan opgemaakt worden dat demissionair minister Schouten niet van plan is de huidige wet aan te passen. Het is afwachten of uit de formatie afspraken over aanpassing van de WTP volgen dan wel vanuit de Tweede Kamer initiatief wordt genomen om wijzigingen aan te brengen. In de tussentijd is het voor de pensioensector raadzaam om door te gaan met de (voorbereidingen voor) de WTP-transitie op basis van de huidige wet- en regelgeving.

Onze afdronk van het debat kort samengevat:

  • De huidige wet is de huidige realiteit; de wet moet worden nageleefd. Dit wordt breed gedragen binnen de Tweede Kamer.
  • Een aantal partijen wil verbeteringen aanbrengen in de wet. Voorstellen die eruit springen zijn een ingroeivariant als alternatief voor invaren en een deelnemersreferendum.
  • De minister heeft duidelijk aangegeven niet voornemens te zijn de wet aan te passen; de Tweede Kamer heeft hier zelf voldoende middelen voor in handen (bijvoorbeeld via een initiatiefwetsvoorstel)
  • Wijzigingen in de wet moeten een volledig wetgevingsproces doorlopen. Dat betekent onder meer advies van de Raad van State en behandeling in de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Beide Kamers zullen ook moeten instemmen
  • De gedane verbetervoorstellen roepen bij Kamerleden diverse vragen op en zouden nog verder uitgewerkt moeten worden. Geen van de voorstellen kan op dit moment op brede steun rekenen.
  • De eventuele verdere uitwerking en een eventueel wetgevingsproces gaan tijd kosten. Op korte termijn zijn daarom geen majeure wijzigingen te verwachten.