AFM publiceert Transitiebulletin pensioenen nummer 15

De AFM heeft op 9 november 2023 het Transitiebulletin pensioenen gepubliceerd. De AFM besteedt hierin aandacht aan het evenwichtig informeren van de deelnemers over de inhoud van het transitieplan. Zodra de pensioenuitvoerder van sociale partners het transitieplan ontvangt, moet dit op de website worden geplaatst. De AFM raadt aan om hier een begrijpelijke toelichting voor de deelnemers bij te publiceren. Het is van belang dat in de toelichting niet alleen de voordelen, maar ook nadelen en risico’s zijn opgenomen.

Een tweede onderwerp in het Transitiebulletin pensioenen betreft de voorgenomen aanpassing van de jaarlijkse toezichtrapportage tweedepijlerpensioen. De AFM wijzigt een aantal vragen in de jaarlijkse toezichtrapportage vanwege het nieuwe pensioenstelsel. De nieuwe template wordt de komende weken bij een aantal partijen binnen de sector getoetst. Hierna communiceert de AFM over de aanpassingen.

Het Transitiebulletin pensioenen gaat ook in op het gebruik van de hoog-laag pensioenconstructie. Uit het Sectorbeeld pensioenen 2023 komt naar voren dat één op de vijf deelnemers kiest voor een hoog-laag constructie of laag-hoog constructie. De verschillen tussen de pensioenuitvoerders zijn echter groot. Zo maakt bij vijf pensioenuitvoerders meer dan 50% van de deelnemers gebruik van de hoog-laag constructie. Tussen pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen zijn gemiddeld nauwelijks verschillen te onderscheiden in het gebruik van een hoog-laag of laag-hoog constructie 

Bron: AFM, 9 november 2023.