Uitspraak rechtbank inzake eenzijdige wijziging pensioenregeling

De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde in een bodemprocedure over een eenzijdige wijziging van de pensioenregeling van een middelloonregeling naar een premieregeling dat het belang van de werkgever bij wijziging van de pensioenregeling zodanig zwaarwichtig is, ten opzichte van het belang van de werknemers van ongewijzigde instandhouding van de pensioenregeling, dat het belang van de werknemers op gronden van redelijkheid en billijkheid moet wijken voor het belang van de werkgever. De factoren die de rechtbank in zijn oordeel meeweegt zijn de buitensporig hoge kosten van de middelloonregeling, de instemming van de OR met de wijziging van de pensioenregeling, het relatieve extra risico van de nieuwe pensioenregeling, de adequate compensatie die aan werknemers is toegekend voor de wijziging en het extra risico en de praktische complicaties bij het moeten terugdraaien van de wijziging van de pensioenregeling en de toegekende compensatie.

Bron: Rechtspraak.nl, 10 november 2023.