Publicatie definitieve modellen Uniform Pensioenoverzicht 2024

Op 12 december 2023 heeft demissionair minister Schouten een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de modellen voor het Uniform Pensioenoverzicht 2024. De modellen zijn vastgesteld en zijn hier te raadplegen. Pensioenuitvoerders gebruiken de modellen in 2024 bij het opstellen van de UPO’s die deelnemers ontvangen. In de modellen is vastgelegd welke informatie moet worden gegeven en ook in welke vorm. Bij de vormgeving van de modellen is uitgegaan van de wetgeving zoals van toepassing vanaf de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen.

Bron: Tweede Kamer, 12 december 2023.