Belastingdienst publiceert V&A met voorlopige bedragen AOW-franchise en maximum pensioengevend loon 2024

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft op 5 december een V&A gepubliceerd waarin de voorlopige bedragen zijn opgenomen van de voor 2024 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon. In de V&A wordt ook ingegaan op de AOW-franchises voor pensioenregelingen onder overgangsrecht. Voor alle bedragen geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in of op basis van wet- en regelgeving. Het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB is voor 2024 voorlopig vastgesteld op € 137.800 euro.

De volledige V&A, met de voorlopige AOW-franchisebedragen 2024, vindt u hier.

Bron: Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, 5 december 2023.