Veel pensioenfondsen kunnen beperkt toeslag verlenen ondanks inflatie rond nulpunt

Veel pensioenfondsen hebben de mogelijkheid om een beperkte toeslag te verlenen op hun pensioenen, ook als de inflatie rond het nulpunt ligt of sprake is van deflatie. Dit komt door versoepelde toeslagregels, waardoor pensioenfondsen de niet toegekende toeslagen over het voorgaande jaar mee mogen nemen in hun afwegingen. Als alleen gekeken zou worden naar de jaar-op-jaar inflatie, kunnen pensioenfondsen die uitgaan van de (afgeleide) consumentenprijsindex en de referentieperiode september-september of oktober-oktober hanteren geen toeslag verlenen, ondanks dat hun financiële positie dit wel toelaat. Door de niet-verleende toeslagen van vorig jaar mee te nemen, ontstaat wel enige ruimte voor toeslagverlening. Het pensioenfonds zal moeten afwegen of het daadwerkelijk gebruik maakt van deze ruimte. Een reden om geen gebruik te maken van deze ruimte zou kunnen zijn om de dekkingsgraad op niveau te houden met het oog op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Bron: PensioenPro, 19 oktober 2023