Verbond van Verzekeraars pleit voor vergroten effectiviteit van huidig arbeidsongeschiktheidsstelsel

Binnenkort komt het OCTAS-rapport uit met een advies over de toekomst van het arbeidsongeschiktheidsstelsel. Het Verbond van Verzekeraars pleit voor gerichte aanpassingen in het huidige stelsel in plaats van discussiëren over een fundamentele stelselwijziging. Verbeterpunten zien met name op de uitvoering. Zo kan de samenwerking tussen de verschillende artsen worden verbeterd en de regie van de werknemer worden versterkt. Die knelpunten kunnen volgens het Verbond van Verzekeraars ook aangepakt worden door het huidige stelsel verder door te ontwikkelen.

Bron: Verbond van Verzekeraars, 30 januari 2024.