Verslag derde bijeenkomst Platform pensioentransitie gepubliceerd

Op 20 december 2023 heeft de derde bijeenkomst van het Platform pensioentransitie plaatsgevonden. Het Platform pensioentransitie is een overleg tussen de AFM en DNB, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en zes pensioenuitvoerders. Tijdens de bijeenkomsten worden sector-brede aandachtspunten en dilemma’s in de pensioentransitie besproken en gesignaleerd. Tijdens de derde bijeenkomst zijn drie specifieke toezichtcasussen besproken: de vormgeving van een collectieve uitkeringsfase in de solidaire premieregeling, het invaren van DC-kapitalen en hoe gesloten fondsen moeten omgaan met arbeidsongeschikte deelnemers in de situatie van een buy-out. Het verslag van de derde bijeenkomst is hier in te zien. De volgende bijeenkomst van het Platform pensioentransitie staat gepland voor 7 maart 2024.

Bron: DNB, 18 januari 2024.