VFBO pleit voor vergroten toegankelijkheid en betaalbaarheid financieel advies

Eind 2023 is in opdracht van het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het belang van financieel advies bij keuzebegeleiding in het kader van de Wet toekomst pensioenen (WTP). In het onderzoek wordt onder meer geconcludeerd dat er brede consensus is over het maatschappelijk belang van goed financieel advies bij keuzebegeleiding, dat bij keuzebegeleiding rekening gehouden dient te worden met de totale financiële situatie van de deelnemer nu en in de toekomst, dat de toegankelijkheid van financieel advies aandacht verdient en dat innovatie nodig is om de betaalbaarheid van financieel advies te verbeteren. Het VFBO roept werkgevers en politiek daarom op beleid te ontwikkelen om financieel advies toegankelijker en betaalbaarder te maken. In het onderzoek worden hiertoe diverse aanbevelingen gedaan.

Bron: VFBO, 18 december 2023.