AFM doet voorstellen ter verbetering van SFDR

De AFM heeft in reactie op de consultatie van de Europese Commissie voor een herziening van de wetgeving ten aanzien van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) een position paper gepubliceerd met verbetervoorstellen. De duurzaamheids- en informatievereisten op grond van de SFDR zouden beleggers moeten helpen om duurzame beleggingsbeslissingen te nemen. De AFM constateert echter dat die informatie met name voor particuliere beleggers nog steeds moeilijk te begrijpen en te vergelijken is. Door de introductie van een drietal productlabels – te weten “transitie”, “duurzaam” en “duurzaam impact” – kan beleggers inzicht worden geven in de verschillen tussen beleggingsproducten ten aanzien van duurzaamheid en de impact die met deze producten kan worden gemaakt. Daarnaast stelt de AFM voor dat alle financiële producten over tenminste een (beperkt) aantal duurzaamheidsindicatoren moeten rapporteren. 

Bron: AFM, 2 november 2023.