Werken aan ons pensioen stelt format communicatieplan beschikbaar

De pensioenwetgeving verplicht pensioenuitvoerders om tijdens de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden onder meer inzicht te geven in de pensioensituatie vlak vóór en na de transitiedatum. De pensioenuitvoerder moet in een communicatieplan vastleggen op welke wijze inhoud en vorm wordt gegeven aan de communicatie gedurende de transitieperiode. Op basis van de wetgeving, de AFM-leidraad communicatieplan en het Aanleverformulier communicatieplan pensioentransitie heeft Werken aan ons pensioen een format communicatieplan opgesteld om pensioenfondsen hierin te ondersteunen. Pensioenfondsen zijn vrij om dit format aan te passen naar hun eigen behoeften.

Bron: Werkenaanonspensioen.nl, 14 maart 2024.