Werken aan ons pensioen stelt format implementatieplan beschikbaar

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel vraagt om veel aanpassingen in de pensioenuitvoering, bijvoorbeeld ten aanzien van de pensioenadministratie, vermogensbeheeradministratie, IT-systemen en de inrichting van keuzebegeleiding. Om te waarborgen dat wordt voldaan het vereiste van een beheerste en integere bedrijfsvoering zijn pensioenuitvoerders wettelijk verplicht om een implementatieplan op te stellen. In het implementatieplan wordt uiteengezet hoe een pensioenuitvoerder de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel wil uitvoeren. Het implementatieplan kent diverse wettelijk voorgeschreven onderdelen.

Werken aan ons pensioen heeft op basis van de wetgeving en de DNB good practice ‘inhoudsopgave implementatieplan pensioenfonds’ een format voor het implementatieplan ontwikkeld waarin alle wettelijk voorgeschreven onderdelen zijn opgenomen. Dit format implementatieplan wordt onderschreven door onder meer het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

Bron: Werkenaanonspensioen, 8 februari 2024.