Platform ‘Werken aan ons pensioen’ verzamelt WTP-signalen uit de sector 

Platform ‘Werken aan ons pensioen’ heeft tijdens het congres op 27 september 2023 signalen verzameld over diverse onderwerpen met betrekking tot de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Deze signalen dienen als input voor het informatieplatform werkenaanonspensioen.nl, andere communicatie-uitingen, bijeenkomsten en mogelijke aanpassing van wet- en regelgeving. De circa 100 binnengekomen signalen zien in grote lijnen op:

  • Het gevoel dat de WTP te weinig recht doet aan de uitvoeringspraktijk bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen;
  • Twijfel over de haalbaarheid van de gestelde indieningstermijnen bij de Transitiecommissie;
  • De wijze waarop de toezichthouders hun rol vervullen;
  • Onduidelijkheid over de concrete invulling van open normen, de eerbiedigende werking, het nieuwe nabestaandenpensioen en de technische invulling van de transitie;
  • Vragen over deelnemerscommunicatie, in het bijzonder over het fluctueren van uitkeringen en over de aanpak van keuzebegeleiding.

Werken aan ons pensioen heeft de ontvangen signalen opgepakt door in samenwerking met beleidsmedewerkers van SZW en waar nodig in afstemming met DNB een eerste Q&A-set op te stellen.  Daarnaast heeft een rondetafelbijeenkomst over de WTP in relatie tot verzekerde regelingen plaatsgevonden en zullen sectorondersteunende activiteiten, zoals webinars en bijeenkomsten, worden georganiseerd. 

Bron: werkenaanonspensioen.nl, 21 december 2023.