Werkenaanonspensioen.nl publiceert format transitieplan Eerbiedigende werking

Werkgevers die bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel hun pensioenregeling laten uitvoeren door een verzekeraar of premiepensioeninstelling én daarbij gebruik maken van het overgangsrecht progressieve premie (eerbiedigende werking progressieve premie) zijn niet verplicht om een transitieplan op te stellen. Zij kunnen er echter voor kiezen om dat wel te doen. Een transitieplan kan deze werkgevers helpen om de gemaakte arbeidsvoorwaardelijke afspraken en overwegingen vast te leggen en het kan bovendien als informatiedocument dienen voor andere stakeholders, zoals de ondernemingsraad en (toekomstige) werknemers. Bij het opstellen van het transitieplan kunnen deze werkgevers het format transitieplan Eerbiedigende werking gebruiken, dat door werkenaanonspensioen.nl beschikbaar is gesteld.

Bron: werkenaanonspensioen.nl, 31 januari 2024.