VITP-toezichtcode per 1 januari 2024 geïntegreerd in herziene Code Pensioenfondsen

De beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de pensioensector (VITP) kent momenteel een aparte VITP-toezichtcode voor hun leden. De monitoringscommissies van respectievelijk de VITP-toezichtcode en de Code Pensioenfondsen pleitten al enkele jaren voor integratie van de VITP-toezichtcode met de Code Pensioenfondsen. Dat is nu gerealiseerd. De principes en normen uit de VITP-toezichtcode komen voor een belangrijk deel terug in de herziene Code Pensioenfondsen, die op 1 januari 2024 in werking treedt. Daarom heeft de Algemene Ledenvergadering van de VITP ingestemd met het intrekken van de VITP-toezichtcode per 1 januari 2024. Dit betekent dat laag 1 en 2 van de VITP-toezichtcode, waarin de principes en normen zijn vastgelegd, komen te vervallen. Laag 3, waarin de wet- en regelgeving die bij de principes en de normen hoort en waarin een nadere concretisering van een aantal normen en handreikingen is opgenomen, blijft gehandhaafd ten behoeve van de leden van de VITP.  

Bron: VITP, 23 november 2023.