Montae & Partners -Dashboard niet financiële risico’sMontae & Partners -Dashboard niet financiële risico’s

Dashboard niet financiële risico’s

Risico gebaseerd besturen door actueel inzicht in de key risks op elk niveau. Met Governance, Risk & Compliance tooling (‘GRC-tooling’) heeft u 24/7 grip op uw belangrijkste risico’s.

Door te sturen op uw belangrijkste risico’s gekoppeld aan key risk indicators (KRI’s) bestuurt u effectief. Een goede KRI volgt de veranderingen in risiconiveau en voorspelt tijdig ongewenste gebeurtenissen. Het dashboard stelt u in staat vroegtijdig te reageren. KRI’s zijn toepasbaar op strategisch, tactisch en operationeel risiconiveau.

Met GRC-tooling automatiseert u uw risicomanagementsysteem:

 • U beschikt over een bestuurlijk dashboard waarmee u zich eenvoudig een beeld vormt van de ontwikkeling van de beheersing van uw belangrijkste niet-financiële risico’s, ook tijdens een bestuursvergadering
 • U heeft een up-to-date control framework op een centrale locatie (geen losse Excel werkbladen of ingewikkeld versiebeheer meer)
 • U kunt per (sub-)risico een risico-eigenaar aanwijzen
 • Incidenten en datalekken (van melding tot rapportage) worden centraal vastgelegd
 • U beschikt over proces- en evidence trails (brondocumentatie ligt vast in het systeem)
 • Uw contractmanagement is permanent actueel
 • U evalueert uw uitbestedingsrelaties efficiënt
 • Uw uitbestedingspartijen kunnen rechtstreeks rapporteren over de KPI’s m.b.t. uw kritische processen
 • Uw risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en accountant kunnen de effectiviteit van uw risicobeheersing (kosten)efficiënt beoordelen

Wij richten de tooling conform een beproefde opzet voor u in. Het beheer van de tooling maakt onderdeel uit van deze module (actualiseren, bewaking acties, control monitoring en rapportage). Zo kunt u focussen op de risico’s die aandacht vragen.

Welk pakket past bij uw ambities?

DPF Light

 • Event management, IT incidenten en datalekken worden van melding tot eindrapportage volledig digitaal afgehandeld, hierover wordt via een dashboard gerapporteerd.

DPF Basis

 • Uitbestedingsmanagement, effectief evalueren van uw uitbestedingdketen, aantal en soort incidenten zegt veel over de kwaliteit van de uitbestedingsketen, daarom in één oogopslag alle informatie bij elkaar.

DPF Plus

 • Monitoring IT risico’s, een volledig ingericht control framework incl. monitoringscyclus voor al uw IT risico’s, in één oogopslag een volledig beeld van de beheersing van uw key risks.

 • Control monitoring, volledig ingericht control framework, in één oogopslag een volledig beeld van de beheersing van uw key risks, uw sleutelposities hebben doorlopend inzicht in de effectiviteit van de risicobeheersing.
This site is registered on wpml.org as a development site.