Montae & Partners -PensioenCustodianMontae & Partners -PensioenCustodian

PensioenCustodian

Uw kritische pensioenfondsdata altijd actueel en doorlopend beschikbaar. Datakwaliteitsmanagement vereist aantoonbaar data-eigenaarschap:

U bent niet meer afhankelijk van uw pensioenuitvoerder bij een transitie naar een andere pensioenuitvoerder en voorkomt hoge kosten. Hierbij kunt u altijd waar nodig teruggrijpen op historische data van voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Het is mogelijk om efficiënt datacontroles (‘steekproeven’) uit te laten voeren, zodat uw data betrouwbaar blijft. De data kunt u eenvoudig inzetten voor bijvoorbeeld handhaving of vereenvoudiging van uw pensioenregeling. Ook bent u in staat om de noodprocedure uit uw Business Continuity Management plan effectief in te schakelen, wanneer de systemen bij uw pensioenuitvoerder langdurig dreigen uit te vallen.

Afhankelijk van uw datastrategie moet u bijvoorbeeld beschikken over de volgende databestanden:

 • Een door uw accountant en certificerend actuaris gevalideerd jaarwerkbestand
 • Vier definitieve excasso bestanden (een per kwartaal)
 • Twee definitieve werkgeversbestanden (tweede en vierde kwartaal)

Al uw data wordt volgens een vooraf met uw pensioenuitvoerder overeengekomen bestandsformat en inhoudsopgave veilig opgeslagen bij een data-escrow leverancier en binnen de Europese Economische Ruimte. Hiermee beschikt u altijd over uw eigen data. Wij controleren of uw data conform de gemaakte afspraken wordt geleverd. U sluit rechtstreeks een overeenkomst met een data-escrow leverancier af. Indien gewenst kunt u een andere partij namens het fonds machtigen om de data-uitwisseling tussen de pensioenuitvoerder en uw data-escrow leverancier te faciliteren. U werkt in een beveiligde cloud-omgeving waar documenten centraal opgeslagen en beschermd worden. Geen data die door ongeautoriseerde personen ingezien kunnen worden. Wel zo veilig.

Welk pakket past bij uw ambities?

DPF Light

 • Veilig stellen, de data wordt veilig gesteld bij een externe escrow partij, deze gespecialiseerde partij beheert de opslag technisch, tussen deze partij en het fonds wordt een data escrow afgesloten.
  • Via deze overeenkomst wordt toegang tot uw bestanden geborgd, wij dragen een aantal partijen voor waaruit het fonds zijn keuze maakt.

DPF Basis

 • Controleren, wij controleren of de data conform het overeengekomen format en de bijbehorende inhoudsopgave zijn opgeleverd.

DPF Plus

 • Eigen beheer, opslag van essentiele fonds(bron)data in eigen beheer biedt (in potentie) meerdere voordelen voor het fonds.
 • Effectief uitvoering geven aan eigen databeheerplan i.s.m. externe partijen.
  • Maakt transitie naar nieuwe uitvoerder en/of pensioensysteem in termen van doorlooptijd, deliverables en risico’s aanzienlijk beheersbaarder en eenvoudiger.
  • Significant lagere exit vergoeding te verwachten bij transitie naar nieuwe uitvoerder, liquidatie en/of fusie van fondsen.
  • Anti-Cyber maatregel.
This site is registered on wpml.org as a development site.