Montae & Partners -Wet Toekomst Pensioenen- nieuwe regels voor pensioenMontae & Partners -Wet Toekomst Pensioenen- nieuwe regels voor pensioen

Wet Toekomst Pensioenen- nieuwe regels voor pensioen

De komst van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) hing al geruime tijd in de lucht. Op 30 mei 2023 is deze definitief geworden na goedkeuring door de Eerste Kamer. Dit betekent dat u aan de slag moet met het herzien van uw pensioenregeling. De consultants van Montae & partners staan klaar om hierbij te helpen.

Waarom nieuwe regels voor pensioen?
De WTP treedt op 1 juli 2023 in werking treedt heeft tot doel het Nederlandse pensioenstelsel te vernieuwen en te moderniseren.

Een belangrijke verandering is dat de hoogte van het pensioen niet langer vaststaat. Voortaan wordt er niet langer een belofte over de hoogte van de pensioenuitkering gedaan. Wat resteert is een pensioenpremie die u als werkgever toezegt aan uw werknemer. De maximale, fiscale pensioenpremie die ingelegd kan worden, bedraagt 30% van de pensioengrondslag, ongeacht de leeftijd van de werknemer.

Met de invoering van de WTP wordt het pensioen ook meer persoonlijk. Iedere werknemer krijgt een eigen pensioenpot waarin pensioenpremies worden gestort. Ook wordt een zogenaamde “vlakke premie” geïntroduceerd, dat wil zeggen dat voor alle leeftijden hetzelfde premiepercentage dient te worden gehanteerd. Uiterlijk op 1 januari 2028 moeten pensioenregelingen voldoen aan de WTP. Er kan gebruik worden gemaakt van overgangsrecht.

Gevolgen voor uw arbeidsvoorwaardenpakket
De aanstaande pensioenwijzigingen kunnen vergaande gevolgen hebben voor het arbeidsvoorwaardenpakket van bestaande en nieuwe werknemers, niet alleen wat betreft de oudedagsvoorziening, maar ook breder. Niet alle wijzigingen zullen in de pensioensfeer blijven, een verschuiving van middelen naar een andere vorm van belonen is zeer goed denkbaar. Sommige bedrijven zullen kiezen voor zo min mogelijk verandering, hoogstwaarschijnlijk met ergens een knip voor nieuwe werknemers. Andere bedrijven zullen de kans grijpen om het totaal aan pensioenaanspraken en arbeidsvoorwaarden te herschikken en zo te kiezen voor een gelijk premiepercentage voor zowel bestaande als nieuwe werknemers.

Hoe nu verder?
Wilt u alvast een globaal beeld van de keuzes die u moet maken? Dit is alvast bondig voor u samengevat in de bijgesloten slides. De consultants van Montae & partners staan klaar om u te begeleiden in de keuzes die u moet maken.

Home » Sectoren » Werkgevers » Wet Toekomst Pensioenen- nieuwe regels voor pensioen
This site is registered on wpml.org as a development site.