Pensioenakkoord: uit onderzoek blijkt weinig acceptatie voor nieuw pensioenstelsel onder deelnemers

Pensioenakkoord: uit onderzoek blijkt weinig acceptatie voor nieuw pensioenstelsel onder deelnemers

2/6/20

Op 28 mei maakt PensioenPro melding van de resultaten van een recent onderzoek dat is gedaan naar begrip en acceptatie van een nieuw pensioenstelsel onder deelnemers. Dit uitgelekte onderzoek is gedaan in opdracht van de stuurgroep van de partijen die onderhandelen over het nieuwe pensioenstelsel. Het onderzoek betreft een steekproef onder zestien deelnemers en geldt als indicatief. De resultaten van het onderzoek geven ‘aanleiding tot twijfel of mensen het nieuwe stelsel gaan accepteren, vanwege complexiteit, onwetendheid en onzekerheid’.

Deelnemers aan het onderzoek weten niet waarom hervorming van het huidige pensioenstelsel nodig is. De auteurs van het onderzoek zien het risico dat de huidige gelatenheid onder deelnemers omslaat in weerstand, wantrouwen of boosheid. Een van de voorbeelden is onbegrip over het invaren van oude pensioenrechten. Deelnemers begrijpen het invaren niet en zien dit als een schending van eerder gemaakte afspraken. Daarnaast ervaren vooral ouderen de schommelende verwachtingen over pensioen als onprettig en soms zelfs als onacceptabel. Ook afschaffing van de doorsneepremiesystematiek en eventuele compensatie voor de meest getroffen groep is onduidelijk voor deelnemers.

Een van de conclusies van het onderzoek is dat niet alleen het ‘wat’ moet worden uitgelegd van het nieuwe pensioenstelsel, maar ook het ‘waarom’.  

Bron: PensioenPro

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact