NOW III: Verlenging van tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden

NOW III: Verlenging van tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden

9/1/20

Het Kabinet heeft besloten de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden te verlengen. Er komt dus een 3e versie van de NOW-regeling, die tot de zomer van volgend jaar van kracht blijft.

Om in aanmerking te komen voor gebruik van de NOW III regeling blijft in het eerste tijdvak de eis van kracht dat bedrijven een minimale omzetdaling van 20% moet hebben. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

Een beperkt deel van de NOW wordt benut voor financiering van scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. Van het vergoedingspercentage van 90% in de eerste tranche wordt 10% ingezet voor dat doel. Dit heeft tot gevolg dat het vergoedingspercentage waar bedrijven gebruik van kunnen maken, hierdoor 80% wordt. Het vergoedingspercentage wordt gebruikt om de tegemoetkoming in de loonkosten te bepalen. Ingeval van een omzetverlies van 100%, wordt het maximale vergoedingspercentage van de totale loonsom dus 80%.

Vervolgens wordt dit maximale vergoedingspercentage per opvolgend tijdvak verlaagd. Dit betekent dat in het tweede tijdvak (januari 2021), het vergoedingspercentage 70% zal bedragen en in het derde tijdvak (februari 2021) een verlaging naar 60% plaatsvindt.

Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. Het Kabinet geeft verder aan dat het maximaal te vergoeden loon per werknemer in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) wordt verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. In de eerste twee tijdvakken is dit bedrag nog gelijk aan de NOW 1 en 2. Dit bedrag is gelijk aan twee maal het dagloon, € 9.538 per maand. De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten. De nu ook geldende vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%.

Bron: ministerie van EZK / Financiën / SZW

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact