Vooral illiquide beleggingen in private equity en infrastructuur geraakt door corona-crisis

Vooral illiquide beleggingen in private equity en infrastructuur geraakt door corona-crisis

18/8/20

Uit onderzoek van PensioenPro is gebleken dat pensioenfondsen het afgelopen half jaar verliezen hebben geleden in hun beleggingen in private equity en infrastructuur. De omvang van het geleden verlies is daarbij wel afhankelijk van het type bedrijven en projecten waarin is belegd. Ingeval van private equity-beleggingen zijn vooral beleggingen in winkelketens en de toerismesector getroffen. Voor wat betreft infrastructuur geldt dit voor alle transport-gerelateerde beleggingen, zoals tolwegen en vliegvelden.

Bij vastgoedbeleggingen lijkt het waardeverlies vooralsnog mee te vallen. Ook hier speelt het soort type belegging een grote rol. Op hypotheekbeleggingen is voorlopig nog geen verlies geleden, maar de vraag is hoe lang dat nog zo blijft.

De impact van de crisis lijkt te worden gedempt als gevolg van spreiding binnen categorieën van illiquide beleggingen. Infrastructuur-projecten met een vaste vergoeding beschermen enigszins tegen de gevolgen van de crisis. In de private equity portefeuilles zijn er ook sectoren die hebben geprofiteerd van de corona-crisis.

Bij beleggingen in winkelvastgoed en de transportinfrastructuur daalden zowel de inkomsten (directe rendement) als de waarde van de portefeuille (indirecte rendement). Hypotheekbeleggingen en private equity beleggingen werden voornamelijk getroffen door de lagere waardering van de beleggingen.

De toekomstige rendementen op vastgoed, private equity en hypotheken zijn grotendeels afhankelijk van de vraag hoe lang de huidige crisis nog voortduurt en of er nieuwe lockdownmaatregelen komen ingeval van een tweede golf. Bij een lang voortdurende crisis zal het directe rendement verder dalen, en zullen ook de waarderingen van bedrijven verder afnemen. De huidige ontwikkelingen voor wat betreft de coronabesmettingen zijn echter weinig hoopgevend.

Bron: PensioenPro

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact