AFM stapt naar Hoge Raad over aanpassing oude pensioenrechten

AFM stapt naar Hoge Raad over aanpassing oude pensioenrechten

29/4/21

Uit het vorige week verschenen jaarverslag van de AFM blijkt dat de AFM in cassatie gaat tegen een uitspraak van het Hof waarin zij onder meer wordt verplicht om (oud-)werknemers alsnog onvoorwaardelijke indexatie te betalen. De AFM mag de pensioenopbouw tot 2016 niet wijzigen van het gerechtshof, omdat artikel 20 van Pensioenwet bepaalt dat wijzigingen van de pensioenovereenkomst geen gevolgen hebben voor bestaande rechten.

AFM stelt dat de kans op succes in de cassatieprocedure waarschijnlijk is voor twee van de drie onderdelen waarover het Hof heeft geoordeeld. Het gaat daarbij om de uitspraak van het Hof over herstelpremie en premiedemping. Volgens Professor Lutjens, hoogleraar pensioenrecht, hebben deze zaken geen consequenties voor de pensioenovereenkomst. Die overeenkomst geldt tussen de werkgever en de (oud-)werknemers. Afspraken over herstelpremie en premiedemping gelden tussen de werkgever en de uitvoerder. Eerdere jurisprudentie duidt erop dat hier een scherp onderscheid tussen gemaakt moet worden. Professor Lutjens verwacht dat deze vermenging daarom geen stand zal houden. Hij voorziet niet direct gevolgen voor andere pensioenfondsen.

Het AFM-bestuur verwacht het arrest over anderhalf à twee jaar.

Bron: PensioenPro, 20 april 2021

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact