Beantwoording Kamervragen over de rol van vakbonden

Beantwoording Kamervragen over de rol van vakbonden

21/12/2021

Op 13 december 2021 heeft Staatssecretaris Wiersma Kamervragen beantwoord met betrekking tot de rol en representativiteit van vakbonden. Volgens de staatsecretaris ligt het aan vakbonden hoe zij zich organiseren en voor een goede belangenbehartiging zorgen. Een evenredige belangenbehartiging op het gebied van arbeidsvoorwaarden is volgens de staatssecretaris al mogelijk. Binnen het huidige cao-stelsel zijn daar immers al voldoende mogelijkheden voor. De waardering voor de cao en de inzet van vakbonden is dus ruim voldoende, ook onder jongeren. Het feit dat sommige vakbonden een werkgeversbijdrage ontvangen voor de inspanningen aan de overlegtafel is niet apart. Deze bijdrage is bedoeld om het cao-overleg te bevorderen en vakbonden te ondersteunen. Daarnaast is de rol van de vakbonden verankerd in de Wet verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfondsen 2001 en in de Pensioenwet met betrekking tot pensioenen. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die wordt overeengekomen door partijen die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden. Als er sprake is van een verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds vindt overleg plaats tussen de aangesloten vakbonden en werkgevers(organisaties). Mocht dit niet het geval zijn, worden binnen een onderneming afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarde pensioen met de ondernemingsraad. In dat geval geldt een instemmingsrecht voor iedere vaststelling, wijziging of beëindiging van een pensioenovereenkomst. De staatsecretaris sluit af met een verwijzing naar het cao-stelsel. Volgens hem worden cao’s, cao-afspraken en de rol van vakbonden positief beoordeeld.

Bron: Rijksoverheid, 13 december 2021

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.