Beloning pensioenbestuurders gestegen

Beloning pensioenbestuurders gestegen

4/11/2020

Uit onderzoek van The Pensions Rating Agency (TPRA) onder 113 fondsen blijkt dat pensioenfondsbestuurders in 2019 meer zijn gaan verdienen. Voor uitvoerende bestuurders van fondsen met een onafhankelijk of omgekeerd gemengd bestuursmodel geldt echter dat zij minder zijn gaan verdienen. Zij zijn vaak direct verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij het fonds, en verdienen daarom gemiddeld meer dan andere bestuurders.

Het onderzoek is onder meer gedaan onder 28 fondsen met een paritair bestuursmodel. Van de fondsen die precies hun beloningen rapporteren, is de gemiddelde beloning herrekend naar voltijdsbasis €132.552. Dit is een stijging van zo'n 6% ten opzichte van 2018.

De 'totale bestuursbezoldigingen' zijn harder gestegen bij opf,en dan bij bpf'en, aldus onderzoeker TPRA. In 2018 stegen de bestuurdersbeloningen van opf'en ook het snelst. De snellere stijging kan volledig worden verklaard doordat opf'en meer relatief dure externe bestuurders inhuren.

Voor leden van de raden van toezicht van pensioenfondsen is de gemiddelde beloning eveneens gestegen. Ook de jaarlijkse vaste beloningen voor leden van verantwoordingsorganen namen toe.

Als belangrijkste reden van de stijging van de beloningen voor pensioenfondsbestuurders wordt vaak gewezen naar het argument dat het werk complexer is geworden. Dit komt onder meer door de hogere eisen die DNB stelt aan bestuurders. Het is daarbij volgens TPRA wel opvallend dat bestuurders niet meer tijd aan hun bestuurswerk zijn gaan besteden.

Bron: TPRA

Meer van deze artikelen lezen?