Besluit uitvoering PEPP-verordening in consultatie

Besluit uitvoering PEPP-verordening in consultatie

5/5/21

Op 22 april is het concept Besluit uitvoering PEPP-verordening in consultatie gegaan.

De Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)-verordening strekt tot productregulering voor individueel pensioensparen. Aanbieders van pensioenproducten in de derde pijler kunnen vrijwillig gebruik maken van het label PEPP, mits ze hun pensioenproduct vormgeven volgens de in de verordening uitgewerkte gestandaardiseerde productkenmerken.

In het conceptbesluit worden drie onderwerpen geregeld:

1. Het aanwijzen van de AFM en de DNB als de bevoegde autoriteiten in de zin van de verordening

2. Het aanwijzen van het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) als het orgaan voor geschillenbeslechting

3. Het noemen van de artikelen in de verordening op overtreding waarvan een bestuursrechtelijke boete en sanctie kan worden opgelegd.

De einddatum van de consultatie is 3 juni 2021.

Bron: Internetconsultatie

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact