Briefing over uitstel invoering pensioenakkoord

Briefing over uitstel invoering pensioenakkoord

12/5/2021

Hoofdlijnen uit de kamerbrief

Op 10 mei heeft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat de wetgeving over het pensioenakkoord uiterlijk met een jaar opschuift. Uit zijn kamerbrief blijkt onder meer dat:

  • het pensioenstelsel tussen uiterlijk 2023 en uiterlijk 2027 moeten worden geïmplementeerd;
  • tijdens het parlementaire proces zal worden bezien of onderdelen eerder in werking kunnen treden;
  • specifiek onderzocht wordt of het transitie-ftk eerder in werking kan treden;
  • fondsen in 2022 met een dekkingsgraad van minimaal 90% niet hoeven te korten (vrijstellingsregeling wordt met 1 jaar verlengd).

De brief gaat niet in op alle onderdelen van de Wet toekomst pensioenen. Zo vermeldt de brief niet expliciet de implicaties voor het transitieplan en ook niet over de deadline om in aanmerking te komen voor het overgangsrecht progressieve premieregelingen. Wij vinden het aannemelijk dat ook die termijnen met uiterlijk een jaar opschuiven. Daar zal later meer duidelijkheid over moeten ontstaan.

Nadere duiding en vervolg

Onze briefing over de kamerbrief is beschikbaar via onderstaande link. In deze briefing gaan we in meer detail in op de belangrijkste onderdelen van de kamerbrief. Ook adviseren we daarin over het vervolg, kernachtig:

  • sta stil voor je gaat rennen: bepaal waar je wilt staan aan het einde van de transitie;
  • maak optimaal gebruik van de extra voorbereidingstijd: de vraagstukken blijven hetzelfde;
  • onderzoek ‘de stem van de deelnemer’: bepaal hoe je de deelnemer het beste kunt meenemen in de transitieperiode;
  • heb oog voor lopende zaken: de arbeidsvoorwaardelijke afspraken (CAO’s) en looptijden van contracten.

Briefing Montae & Partners: klik hier

Kamerbrief: klik hier