Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

6/3/19

Wanneer een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, en er geen loondoorbetalings-plicht meer bestaat, kan zijn dienstverband beëindigd worden. Veel werkgevers houden het dienstverband in een dergelijk geval echter in stand, omdat ze het onrechtvaardig vinden dat ze een transitievergoeding dienen te betalen. We noemen dat ‘slapende dienstverbanden’.

Omdat het onwenselijk is dat het dienstverband niet formeel wordt beëindigd, is er een regeling in het leven geroepen. Dit betreft de regeling die per 1 april 2020 ingaat en de werkgever compenseert voor de transitievergoeding die hij moet betalen bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer.

Terugwerkende kracht
Heeft u een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? En hebt u hem transitievergoeding betaald? Dan kunt u met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor deze vergoeding. Dit kan voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Vanaf 1 april 2020 is het mogelijk om de compensatie aan te vragen. U dient de transitievergoeding dus altijd voor te financieren.

De hoogte van de compensatie
De compensatie van de transitievergoeding kan bestaan uit het betaalde bedrag aan transitievergoeding, maar dat is niet altijd het geval. Daarbij wordt het laagste bedrag van de door de werkgever gemaakte dubbele kosten uitbetaald; dus òf de loondoorbetaling tijdens ziekte òf de transitievergoeding.
Het is mogelijk dat de loondoorbetaling betrekkelijk laag is geweest als gevolg van een laag loon, maar de transitievergoeding hoger op grond van het aantal dienstjaren. Het UWV baseert de compensatie op het bedrag dat van toepassing is op het moment dat de ziekteperiode 24 maanden heeft geduurd.
Als de werkgever het ontslag na de 104 weken geeft, dan compenseert het UWV niet het gedeelte van de transitievergoeding dat is opgebouwd tussen het moment van het einde van de loondoorbetalingsverplichting en het moment van de feitelijke uitdiensttreding.

Bewaar uw documenten
Bij het aanvragen van de compensatie dient een aantal stukken meegestuurd te worden als bewijs. Het gaat daarbij om de volgende stukken:

  • een kopie van de arbeidsovereenkomst
  • een bewijs van einde van de overeenkomst wegens ziekte
  • een bewijs van doorbetaald loon (loonstroken)
  • een bewijs van de hoogte van de transitievergoeding;
  • een bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Slapende dienstverbanden
De overheid ziet niet graag dat werkgevers’ slapende dienstverbanden’ hebben. De werkgever loopt er ook risico’s door. Hij dient zich in te spannen voor de re-integratie van de werknemer en moet hem passende arbeid aanbieden als die voorhanden is. Daarnaast zal een werkgever, die een werknemer langer dan twee jaar ziekte in dienst houdt, zelf de kosten van de transitievergoeding ná die twee jaar dienen te betalen. Om dit te voorkomen kan het dienstverband beëindigd worden door een procedure bij het UWV te starten of een vaststellingsovereenkomst op te stellen.

Bron: Montae & Partners

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact