Conceptwetsvoorstel Toekomst Pensioenen naar Raad van State

Conceptwetsvoorstel Toekomst Pensioenen naar Raad van State

30/11/2021

Het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen wordt door de ministerraad voor advies naar de Raad van State verstuurd. Het doel is om in het voorjaar 2022 het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen. Eerder dit jaar hebben alle geïnteresseerden partijen kunnen reageren op de consultatieversie van het wetsvoorstel. Daarnaast hebben de toezichthouders (DNB en AFM) en de Belastingdienst een toets uitgevoerd. De Raad van de rechtspraak en het College voor de Rechten van de Mens zijn om advies gevraagd.

Het kabinet streeft ernaar om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden.

Bron: Rijksoverheid, 26 november 2021