De Pensioenfederatie voorziet door de DORA-verordening hogere toezichtlasten

De Pensioenfederatie voorziet door de DORA-verordening hogere toezichtlasten

28/9/2021

De verwachting is dat uiterlijk eind 2022 de DORA-verordening van de Europese Commissie in werking treedt. DORA is van toepassing op onder meer pensioenfondsen, en richt zich op ICT-beveiliging en de daarbij behorende risico’s. De Europese Commissie vindt namelijk de bestaande Europese regels ‘te beperkt en versnipperd’. Een punt van kritiek van de Pensioenfederatie is dat DORA de flexibiliteit vermindert door de gedetailleerde eisen te stellen aan de ICT-maatregelen die fondsen moeten nemen. De Pensioenfederatie verwacht dat met name de toezichtlasten van de pensioensector zullen toenemen.

Bron: Pensioenfederatie, 8 september 2021