De premies zijn bekend!

De premies zijn bekend!

7/10/20

De werkgeverspremies WGA en ZW gaan in 2021 omhoog. Bent u, als bedrijf met meer dan 100 werknemers, publiek verzekerd  voor de WGA en Ziektewet? Dan is het verstandig te onderzoeken hoe de gedifferentieerde premie zich gaat ontwikkelen in 2021. Dit kan namelijk zowel voor u als werkgever als voor uw werknemers positief uitpakken. Hoe dit werkt en wat u kunt doen, brengen wij voor u in kaart.

Zoals ieder jaar maakt het UWV omstreeks 1 september de premies en parameters Werkhervattingskas bekend voor het komend jaar.

Ontwikkeling van de werkgeverspremies 2021

WGA-premie

De gemiddelde WGA-premie gaat met 0,02 procentpunt omhoog naar 0,78%. Van de UWV verzekerde werkgevers krijgt 63% te maken met een stijging, 21% met een daling en 16% blijft gelijk.

ZW-premie

Bij de Ziektewet is de stijging iets groter, hier gaat de gemiddelde premie met 0,06 procentpunt omhoog, naar 0,58%. Van de UWV verzekerde werkgevers krijgt 68% te maken met een stijging, 21% met een daling en 11% blijft gelijk

Welke gevolgen heeft corona op de gedifferentieerde premie?

Het algemene premieniveau is afhankelijk van de ontwikkeling van de premieplichtige loonsom en de ontwikkeling van het aantal WGA- en Ziektewetuitkeringen. Door Corona zijn deze ontwikkelingen moeilijker in te schatten en een eventuele opleving eind 2020 of begin 2021 maakt dit nog moeilijker.

Wat betekent dit voor u?

Meer dan 60% van de werkgevers krijgt in 2021 te maken met een hogere gedifferentieerde premie voor zowel de WGA als de Ziektewet. Wat dit voor u betekent is afhankelijk van uw eigen schadelast 2019. De definitieve premies 2021 worden in december vastgesteld. U kunt dan zomaar voor een ongewenste verrassing komen te staan.

Is er een alternatief?

Als werkgever kun je ervoor kiezen om zélf de kosten van de schadelast te dragen en daarmee ook de re-integratieverplichting op je te nemen. Dat noem je eigenrisicodrager. Veelal verzekert de werkgever dit privaat bij een verzekeraar die de financiële risico’s afdekt en tevens (financiële) ondersteuning biedt bij de re-integratie

Voorbeeld

Hieronder vindt u een voorbeeld van een werkgever met 150 werknemers in dienst met een sv-loonsom van € 4.5 miljoen en toebedeelde WGA Uitkeringslasten van € 35.000.

Premie UWV 1,06% * €  4.5 miljoen = € 47.700

Premie verzekeraar 0,68% * 4.5 miljoen = € 30.600  

Voordeel eigenrisicodrager WGA € 17.100,-

Naast het financiële voordeel krijgt deze werkgever ook actieve ondersteuning bij risico- en schadelastbeheersing met als doel het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom middels re-integratiebeleid  .  Daarnaast krijgen de werknemers een goede begeleiding bij arbeidsongeschiktheid.

Ons advies

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en of de Ziektewet, meer informatie hierover leest u in dit artikel. Een goede afweging is alleen mogelijk wanneer u op korte termijn weet welke gevolgen de nieuwe premies gerelateerd aan uw schadelast heeft. Mogelijk dat u hiermee een behoorlijke kostenverlaging kunt realiseren in 2021 en de opvolgende jaren. Wij maken dit voor u inzichtelijk.

Heeft u vragen?

Voor vragen over ZW- en/of WGA-eigenrisicodragerschap, neem contact op met uw vaste contactpersoon van Montae & Partners of specialist Dennis van de Worp

Dennis van de Worp: dennis.van.de.worp@montaepartners.nl

Bronvermelding: UWV

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact