Discussie gebruik rekenrente

Discussie gebruik rekenrente

3/3/20

Betrokkenen bij de nadere invulling van het Pensioenakkoord spreken in nieuwe gesprekken uitdrukkelijk over het gebruik van de rekenrente bij het vaststellen van de pensioenaanspraken. Aanleiding hiervoor is de dreiging van mogelijke pensioenkortingen eind dit jaar.

Partijen onderzoeken de mogelijkheid om het gebruik van de rekenrente in de ‘opbouwfase’ te beperken. In de opbouwfase is er een mogelijkheid tot belegging van het gezamenlijke vermogen, waarbij iedereen in die fase zicht krijgt op zijn individuele aandeel in het totale vermogen. Op de datum van pensionering krijgt de betrokkene een uitkering op basis van ‘zijn’ aandeel in het vermogen op dat moment. Deelnemers kunnen dan kiezen of het pensioen levenslang een vast bedrag is of dat het pensioen in hoogte wisselt. Dit laatste kan alleen als de betrokkene ervoor kiest om na pensionering door te beleggen. Deze nieuwe variant voor het pensioencontract maakt de rekenrente minder belangrijk. Het gevolg is dat het uitzicht op het uiteindelijke pensioen onzekerder is voor werknemers.

Er is naar verluidt sprake van een uitruil tussen kabinet en sociale partners: de rekenrente en de pensioenzekerheid.

Bron: Volkskrant / AD / amweb

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact