Diverse pensioenonderwerpen aan de orde in commissiedebat

Diverse pensioenonderwerpen aan de orde in commissiedebat

31/1/2023

Op 19 januari 2023 hebben de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een debat gevoerd over diverse pensioenonderwerpen. Tijdens het debat is onder meer gesproken over het hoofdzakelijkheidsbeginsel in verplichtstellingen van bedrijfstakpensioenfondsen, de beleggingsstrategie van pensioenfondsen, diversiteit in pensioenfondsbesturen, de positie van jongeren binnen fondsbesturen, regelingen voor vervroegde uittreding en regelingen voor zware beroepen, voortzetting van de premiebetaling via het UWV na faillissement en de nieuwe parameters van de Commissie Parameters. Ook werd herhaaldelijk gerefereerd aan de Wet toekomst pensioenen en de Wet herziening bedrag ineens.

De minister kondigde onder meer aan om naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 de 2021 cijfers over diversiteit binnen pensioenfondsbesturen én de bevindingen van de Pensioenfederatie waarom bij sommige fondsen de diversiteit in samenstelling achterblijft te delen met de Tweede Kamer. Ook kondigde zij aan in het voorjaar van 2023 met sociale partners te gaan kijken wat nodig is om verbeteringen aan te brengen in RVU-regelingen. De minister zegde verder toe vóór het voorjaarsreces met een brief te komen over wat de Tweede Kamer op welke moment kan verwachten ten aanzien van de openstaande acties voor de Wet toekomst pensioenen, met name de opvolging naar aanleiding van de aangenomen moties. Naar verwachting in maart 2023 worden de nieuwe parameters en scenariosets opgenomen in het Besluit Ftk, dat via een AMvB wordt voorgehangen bij de Tweede Kamer.

Bron: Tweede Kamer, 19 januari 2023.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.