DNB: Pensioenfondsen gaan uit van herstel op basis van overrendement

DNB: Pensioenfondsen gaan uit van herstel op basis van overrendement

30/6/20

Pensioenfondsen die eind 2019 een te lage beleidsdekkingsgraad hadden, hebben uiterlijk 1 april 2020 een herstelplan bij DNB in moeten dienen. Het betrof 150 pensioenfondsen. In het herstelplan geven de fondsen aan hoe ze verwachten uit hun tekort te komen. Daarbij wordt normaal gesproken een termijn van tien jaar gebruikt. Eind 2019 is de hersteltermijn onder voorwaarden verlengd naar twaalf jaar. Deze verlenging geldt voor 2020.

In het herstelplan dat bij DNB wordt ingediend, geeft het fonds een overzicht wat de invloed is van de premie, indexatie en beleggingsrendementen op het herstel. Ook kunnen fondsen een kortingsmaatregel in het herstelplan opnemen.

Volgens DNB blijkt uit de herstelplannen dat nagenoeg alle fondsen in hun herstelplannen de dekkingsgraad binnen een termijn van 12 jaar zonder korting terugbrengen naar het vereiste niveau. Uit de herstelplannen blijkt dat het herstel van vrijwel alle fondsen uit verwachte beleggingsrendementen komt. De meeste pensioenfondsen gaan in hun herstelplannen uit van het rendement waarmee maximaal gerekend mag worden. Veel fondsen hebben de afgelopen jaren al eerder een herstelplan moeten indienen. Ook in die herstelplannen werd steeds uitgegaan van rendement als belangrijkste bron van herstel. In de praktijk blijkt dat het gerealiseerde herstel flink achter blijft bij het verwachte herstel. De belangrijkste oorzaak daarvan is de rentedaling in de afgelopen jaren, waardoor gerealiseerde rendementen grotendeels moesten worden gebruikt om de gestegen waarde van de aanspraken te compenseren.

De berekeningen zijn door DNB gemaakt op basis van de standen per 1 januari 2020, waarmee de dalingen van de beleggingen en de rentes als gevolg van de coronacrisis niet zijn meegenomen.

Bron: DNB

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact