DNB: UFR-parameters voor pensioenfondsen worden vanaf 1 januari 2021 stapsgewijs ingevoerd

DNB: UFR-parameters voor pensioenfondsen worden vanaf 1 januari 2021 stapsgewijs ingevoerd

9/1/20

DNB heeft aangegeven dat vanaf 1 januari 2021 de nieuweUFR-parameters in vier gelijke stappen worden ingevoerd. Samen met deswaprentes vormt de UFR-methode de zogeheten rentetermijnstructuur. DNB bepaaltmet welke rentetermijnstructuur pensioenfondsen moeten rekenen om de waarde vanhun pensioenverplichtingen te bepalen.

In de periode tot 1 januari 2024 baseert DNB derentetermijnstructuur op een gewogen gemiddelde van de rentetermijnstructuur opbasis van de huidige en de nieuwe UFR-parameters. De gewichten worden jaarlijksop 1 januari met gelijke stappen aangepast. Begin 2024 zullen daarmee de nieuweUFR (Ultimate Forward Rate) parameters volledig zijn ingevoerd. De stapsgewijzeinvoering heeft een dempend effect op de impact van de nieuwe parameters op dedekkingsgraden van de pensioenfondsen. DNB licht toe dat dit besluit hetvervolg is op een advies van de Commissie Parameters van juni vorig jaar.

Tevens geeft DNB aan dat de rentetermijnstructuur de komendejaren gebaseerd blijft op renteswaps met 6-maands EURIBOR als onderliggenderentebenchmark. De toezichthouder geeft aan dat, indien het nodig is om in deperiode tot een nieuwe Commissie Parameters over te stappen op €ster, de impactop dekkingsgraden geneutraliseerd wordt. DNB merkt op dat de markt voor€ster-renteswaps op dit moment onvoldoende liquide is om derentetermijnstructuur op te baseren.

 

DNB 28-08-2020

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact